Skip to content

Niels Peter Johansen

Niels Peter Johansen

Niels Peter Johansen er underviser og træner. Han hjælper foredragsholdere med at finde deres personlige udtryk og afhjælpe eventuelle skavanker og nervøsitet.

Niels Peter er uddan­net bachelor i audi­o­log­o­pædi (tale- og hørelærer) og cand.mag. i sprog­p­sy­ko­logi fra Køben­havns Uni­ver­si­tet.

Han har des­u­den en 3-årig sku­e­spil­ler­ud­dan­nelse og indlæser pt. blandt andet lydbøger.

Derudover har han haft en række ”skæve” kom­mu­ni­ka­tive jobs bl.a. som kon­trol­lør i Tivoli og avis­sæl­ger på gaden.

Kontakt Niels Peter Johansen

Har du spørgsmål eller forespørgsler, som vedrører Niels Peter Johansen, så brug gerne nedenstående formular.